BI Service Center

Het Service Center bedrijfsinformatie van Sogeti is bij tal van klanten op touw gezet en geïmplementeerd, wat deze klanten helpt een innovatief, domeingericht, sterk presterend BI-vermogen te bieden met geïndustrialiseerde levering en ondersteuning.

Door een combinatie van on- en offshore vaardigheden in te zetten via onze Rightshore®-benadering en via concrete methoden, tools en best practices, helpt Sogeti organisaties om vernieuwende BI te leveren. Dat doet het door BI toegankelijk te maken en snel en uiterst kostenefficiënt te verstrekken.

Hoe het werkt

De manier om een BI Service Center waarde te laten creëren is drieledig. Ten eerste moeten BI-platform en BI-configuratie afgesteld worden op geïndustrialiseerde ontwikkeling. Gelijklopend kan de BI-fabriek in een lagekostengebied worden geplaatst (on- of offshore). Ten slotte is er de belangrijkste factor, en dat is betrokkenheid in het bedrijf on-site, en een gerichtheid op bedrijfsresultaten via een competentiekader en via business engagement.

Waarom Sogeti?

Het BI Service Center van Sogeti maakt het mogelijk om meer te doen met minder. Het stelt bedrijven in staat om BI-levering te industrialiseren, zodat ze meer aanvragen kunnen behandelen, sneller leveren en een betere klantentevredenheid verkrijgen. Wij hebben gezorgd voor het pionierswerk en de perfectionering van de BI Service Center-methodiek: een unieke mix van ons Rightshore®-model, technologische bekwaamheid inzake BIM en industrialisatievermogen. Op die manier hebben we het gebruik van informatie in vele organisaties mede getransformeerd. Het BI Service Center van Sogeti heeft niet alleen aandacht voor technologie, het biedt ook de fabriek en het ecosysteem aan de zijde van de klant om BI-succes op te leveren.

todo todo
CONTACT
  • Cedric Derom
    Cedric Derom
    Expert leader BI
    +32 (0)2 538 92 92