Managed Testing Services

Managed Testing Services

Bedrijven steunen in steeds grotere mate op geavanceerde technologie; IT-afdelingen moeten dan ook aan steeds strengere eisen voldoen. Managed Testing Services (MTS) biedt het kader, de processen en de omgeving om grote uitdagingen op het gebied van testing het hoofd te bieden en daarbij de beste resultaten te verkrijgen.

MTS geeft u het voordeel van een beproefd, geïndustrialiseerd testingproces dat optimaal gebruik maakt van onze onshore en offschore middelen en van ons globaal leveringsmodel Rightshore®.

We hebben een solide reputatie opgebouwd als MTS-langetermijnpartner van multinationals in de financiële, telecom- en overheidssector. Onze knowhow staat garant voor hoogstaande, integrale ondersteuning die u in staat stelt uw testingprocessen zo doeltreffend mogelijk te maken.

Transformeer uw testprocessen en behaal te allen tijde de hoogste kwaliteit

Wij leveren een integrale, volledig gepersonaliseerde dienst waarbij de verantwoordelijkheid voor applicatietesting op bedrijfs- of programmaniveau ligt. Sogeti biedt een gedeeld risicomodel aan organisaties die hun testprocessen willen transformeren om op een kostenefficiënte manier tot hoge kwaliteit te komen, en dat zonder grote overheadkosten of dagelijkse verantwoordelijkheden, en zonder de touwtjes volledig uit handen te geven.

Onze MTS-oplossing biedt diverse concrete voordelen:

  1. De totale testingkosten worden aanzienlijk teruggebracht: evenwichtige sourcing kan een besparing van 30% tot gevolg hebben,
  2. Meetbare kwaliteitsverbeteringen: aangetoonde preventie van ernstige gebreken met minstens 98%; time-to-market ten minste 15% beter,
  3. Overdracht van vaardigheden: bekwaamheden worden verankerd in uw organisatie en kwaliteit wordt verzekerd in diverse leverancieromgevingen.

Testing Center of Excellence

Wij ondersteunen u bij de oprichting en het beheer van uw eigen Testing Center of Excellence (TCoE).

Sommige van onze klanten beschouwen testing en quality assurance als kernactiviteiten en willen die taken dan ook in eigen beheer uitvoeren. Toch zouden ze graag een partner hebben die hen kan helpen om de juiste keuzes te maken bij het uitbouwen van een TCoE, en die zorgt voor een permanente optimalisatie van hun diensten.

Een TCoE waakt erover dat verschillende departementen in hetzelfde bedrijf niet steeds opnieuw het testingwiel blijven uitvinden. Het zorgt voor de consistentie, het beheer en de structuur die nodig zijn om elk project efficiënter te laten verlopen.

Een TCoE helpt om uw testingactiviteiten te standaardiseren en te industrialiseren.  Het stelt u in staat om al uw middelen efficiënter te beheren om de kwaliteit over verschillende applicaties te waarborgen, en een cultuur te creëren die gericht is op kwaliteit en samenwerking.

Wij gebruiken onze gestandaardiseerde testingmethodiek (TMap®) en integreren de HP-technologie Application Lifecycle Management (ALM) om een allesomvattende softwareomgeving te creëren, middelen te delen, en volledige traceerbaarheid te bieden.

Wij plannen, implementeren en realiseren uw TCoE in fases, waarbij we HP Application Lifecycle Management integreren, en dat in overeenstemming met de gereedheid van uw bedrijf om de overgang te maken en met uw bedrijfsdoelen.

MTS gevalstudie

ING REIM - Uitbesteding van de testingactiviteiten met betrekking tot een nieuw managementinformatiesysteem vergt 50% minder inspanningen inzake testing.  

todo todo
contact
  • Fabian Galoppin
    Fabian Galoppin
    Head of Digital&Testing
    +32 (0)2 708 11 11