Quality Transformation Services

Quality Transformation Services

Met Quality Transformation Services (QTS) bieden we een bewezen oplossing die QA en testing kan transformeren in het kader van een meerjarig dienstpartnerschap, waarbij wij de QA en testing van projecten voor onze rekening nemen. Met proactieve, continue verbetering van de time-to-market van projecten, kwaliteit en kostenniveaus zorgen we ervoor dat de kwaliteit hoger in de hiërarchie wordt verbeterd.

Test Transformation van Sogeti stelt organisaties in staat om hun testingmaturiteit en time-to-market te verbeteren, en tegelijkertijd de testingkosten te verlagen. Test Transformation wordt aangeboden in het kader van een innovatief, resultaatgericht prijzenmodel.

Test Transformation zorgt voor een ware ommekeer in de manier waarop uw testingprocessen worden betaald, gemeten en beheerd: het gaat verder dan alleen maar testing. De dienst behelst een gecoördineerde aanpak in het leveren van werkstromen die samen jaar op jaar meetbare voordelen opleveren met betrekking tot financiën, kwaliteit en tijdsefficiëntie.

Test Transformation is het meest geschikt voor grootschalige engagementen waarbij testing wordt uitbesteed aan en beheerd door Sogeti in het kader van een meerjarige overeenkomst. Deze dienst verschilt van onze Managed Testing Services: het lang gevestigde time and means-model wordt verlaten ten gunste van een nieuw commercieel model waarin Sogeti een jaar-op-jaar verlaging van uw testingkosten garandeert.

Door deze jaar-op-jaar besparingen te onderschrijven, zorgt Sogeti er in samenwerking met u voor dat de testingwerkzaamheden snel hun volgroeide stadium bereiken, en dat continue testverbeteringen en innovatie meteen vanaf het begin worden verankerd. Bovenal gaan we op termijn de maturiteit van uw upstream softwareontwikkeling verbeteren, waarbij we niet langer alleen maar gebreken proberen detecteren, maar deze ook gaan voorkomen.

Een beproefd fundament

Dat kunnen we verwezenlijken dankzij TMap Next® (onze risicogebaseerde testingmethodiek), TPI Next® (ons referentiemodel voor de beoordeling van testingmaturiteit en verbetering), Rightshore® (ons globale leveringsmodel) en PointZERO®, de methode waarmee we hogerop in de hiërarchie voor verbeteringen zorgen om gebreken te voorkomen.

Uit de onderstaande tabel blijkt dat Test Transformation op een doeltreffende manier kan zorgen voor een veranderprogramma binnen de IT-afdeling met vertakkingen die niet beperkt zijn tot testing.

todo todo
contact
  • Fabian Galoppin
    Fabian Galoppin
    Head of Digital&Testing
    +32 (0)2 708 11 11