Testing Platform as a Service (TPaaS)

Testing Platform as a Service (TPaaS)

Innovaties inzake IT veroveren de markt in een hoog en schijnbaar steeds sneller wordend tempo. Niet alle innovaties zijn even relevant voor alle bedrijven, maar toch moeten ze stuk voor stuk tegen het licht worden gehouden om na te gaan of ze professionele opportuniteiten bieden.

Gezien zijn impact op de bedrijfswereld is 'mobiel' tegenwoordig de voornaamste trend. Zowel intern op bedrijfsniveau als extern ten aanzien van klanten en partners. Geen ondersteuning bieden voor mobiele toepassingen is dezer dagen ongehoord.

Hoewel de meeste bedrijven actief gebruikmaken van mobiele applicaties, voert slechts iets meer dan de helft gestructureerde tests uit, zo blijkt uit ons recentste World Quality Report. Dus ook daar is ruimte voor verbetering wat testing betreft. Tezelfdertijd hebben klanten ten gevolge van de stijgende competitieve druk steeds hogere verwachtingen aangaande testing:

  1. Testingtijd en time-to-market staan onder druk;
  2. Door de grotere transparantie van systeemkwaliteit voor eindklanten kunnen productiegebreken enorme gevolgen hebben voor de prestaties van de klant, wat gebreken onaanvaardbaar maakt;
  3. Een groter budget uittrekken om bijkomende kwaliteitsmaatregelen te financieren is geen houdbare optie.

De combinatie van hogere verwachtingen en versnelde innovatiecycli plaatsen testing in een moeilijke positie. Wat kunnen we hieraan doen?

Wij geloven dat gespecialiseerde testingdiensten onmisbaar zijn om beproefde oplossingen te bieden voor de hedendaagse uitdagingen op het vlak van testing: bewezen methodes en processen moeten worden gekoppeld aan ervaring en beste praktijken, en ondersteund door uitgekiende tools.

Er is tegenwoordig veel vraag naar enkele gespecialiseerde testingdiensten in het bijzonder: mobile testingsecurity testingSAP-testingtestautomatiseringagile testing en testing platform-as-a-service.

todo todo
contact
  • Djoy Billiet
    Djoy Billiet
    Operations Manager Digital
    +32 (0)2 708 11 11