TMap

TMap

In de kern van de testingoplossingen van Sogeti staat de wereldvermaarde testmanagementbenadering TMap®, onze bedrijfsgerichte, risicogestuurde methodiek voor gestructureerde softwaretesting. Deze methodiek is gericht op de kernthema's kwaliteit, tijd en kosten, en dat over de gehele ontwikkelingscyclus van de geleverde oplossingen.

Een interactief model

TMAP

 

 

TMap® is een flexibele oplossing die een allesomvattende en consistente benadering biedt voor testmanagement, uitvoering en quality assurance van projecten en programma's, en die geschikt is voor alle soorten organisaties, ongeacht hun omvang. De methode is aanpasbaar aan alle testsituaties in de meeste ontwikkelingsomgevingen, zoals nieuwe ontwikkeling, onderhoud, waterval/iteratieve/agile ontwikkeling, en aangepaste of standaardsoftware.

Testing clouds

 

Met meer dan 30 jaar ervaring en methodiekontwikkeling - TMap® Next werd gelanceerd in 2006 - biedt Sogeti een betrouwbare quality assurance bij testingprojecten. Dit betekent dat de testprocedure van a tot z wordt geïntegreerd in een vastomlijnd, gestructureerd kader, waardoor fouten sneller worden gevonden, termijnen minstens 30% korter worden en de algemene kosten worden teruggedrongen.

Deze geïntegreerde benadering van de algemene leveringscyclus zorgt er mede voor dat testingdiensten worden geoptimaliseerd, bedrijfsverwachtingen worden voldaan en dat kennis wordt overgedragen dankzij de samenwerking met het leveringsteam van de klant.

Onze TMap-diensten

Een greep uit onze diensten:

  • Implementatie van best-practice, risicogestuurde en bedrijfsgerichte testuitvoering over de gehele levenscyclus van een programma, project of systeemmodule/-applicatie
  • Testing van integrale oplossingen, uitwerken en uitvoeren van tests
  • Afzonderlijke fasen van de leveringscyclus testen, zoals testing van de integratie, het systeem en de aanvaarding door gebruikers
  • Testing van speciale aspecten in de productie van oplossingen, in het bijzonder automatisering, belasting, prestatie, beveiliging en testing van embedded systems
  • Integratie in lifecycle management met betrekking tot de vereisten

Belangrijkste voordelen

De risicogestuurde benadering van project- en programmatesting van Sogeti houdt tal van belangrijke voordelen in voor klanten:

  • Een gestructureerd maar flexibel testproces zorgt voor een consistente focus op zinvolle en essentiële metrieken die eigen zijn aan de klant, en resulteert in een beter begrip van de aanverwante risico's
  • Foutopsporing verkort de totale ontwikkelingscyclus; vroeg in de projectcyclus aan foutopsporing en kwaliteitsmanagement doen, zorgt ervoor dat alle kwaliteitsmaatstaven worden vervuld of overtroffen
  • Een kortere testingperiode op de essentiële tijdslijn van de ontwikkelingscyclus helpt het bedrijf om de vooropgestelde time-to-market te respecteren en de kosten te verlagen
  • Een herhaalbare en betrouwbare testprocedure maakt het mogelijk om volgende keer, en telkens daarna, tijd te besparen
  • Consistentie, standaardisering en kennisoverdracht resulteert in een gemeenschappelijke taal voor alle partijen - het bedrijf, technici en leveranciers - waardoor kennis inzake testing gemakkelijker verankerd wordt in de organisatie.


Wij hebben klanten in zowat alle sectoren, in het bijzonder financiële instellingen, overheidsorganisaties, telecomproviders en bedrijven uit de productie-, luchtvaart- en automobielsector.

Een specifieke website

Bent u een gebruiker van TMap®? Bezoek dan zeker onze specifieke website, waar u een rijk aanbod aan gedetailleerde informatie over TMap® en TMap® Next vindt. U kunt er een aantal witboeken en praktische documenten downloaden, zoals controlelijsten en visiedocumenten, en u vindt er bovendien alles over de nieuwste ontwikkelingen aangaande TMap®. De website is er zowel in het Engels als het Nederlands.

todo todo